CC Madhya 7.10

ebe sabā-sthāne muñi māgoṅ eka dāne
sabe meli' ājñā deha, yāiba dakṣiṇe
Překlad slovo od slova: 
ebe — nyní; sabā-sthāne — od vás všech; muñi — Já; māgoṅ — prosím; eka dāne — jeden dar; sabe meli' — všichni dohromady; ājñā deha — dejte svolení; yāiba — půjdu; dakṣiṇe — do jižní Indie.
Překlad: 
„Nyní vás všechny žádám o drobný milodar. Dovolte Mi prosím odejít na pouť po jižní Indii.“