CC Madhya 6.95

ataeva`tri-yuga' kari' kahi viṣṇu-nāma
kali-yuge avatāra nāhi, — śāstra-jñāna
Překlad slovo od slova: 
ataeva — proto; tri-yuga — Pán, který se zjevuje pouze ve třech yugách; kari' — činící; kahi — říkáme; viṣṇu-nāma — svaté jméno Pána Viṣṇua; kali-yuge — ve vĕku Kali; avatāra — inkarnace; nāhi — není; śāstra-jñāna — výrok písem.
Překlad: 
„Jiným jménem Pána Viṣṇua je Triyuga, protože v Kali-yuze se Pán Viṣṇu nezjevuje. Takové je tvrzení zjevených písem.“
Význam: 

Pán Viṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, je známý jako Triyuga, což znamená, že se projevuje ve třech yugách. To však znamená, že v Kali-yuze se Pán nezjevuje přímo, nýbrž skrytĕ. To je potvrzeno ve Śrīmad-Bhāgavatamu (7.9.38):

itthaṁ nṛ-tiryag-ṛṣi-deva-jhaṣāvatārair
lokān vibhāvayasi haṁsi jagat-pratīpān
dharmaṁ mahā-puruṣa pāsi yugānuvṛttaṁ
channaḥ kalau yad abhavas tri-yugo 'tha sa tvam

„Můj Pane, ve svých rozmanitých inkarnacích v rodu lidí, zvířat, polobohů, ṛṣiů, vodních živočichů a dalších zabíjíš nepřátele tohoto svĕta. Tak tyto svĕty osvĕcuješ transcendentálním poznáním. Ve vĕku Kali se, ó Mahāpuruṣo, nĕkdy zjevuješ ve skryté inkarnaci. Proto jsi známý jako Triyuga (ten, kdo se zjevuje pouze ve třech yugách).“

Śrīla Śrīdhara Svāmī také potvrdil, že se Pán Viṣṇu ve vĕku Kali zjevuje, ale nejedná stejnĕ jako v jiných vĕcích. Pán Viṣṇu se zjevuje ze dvou důvodů: paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām. To znamená, že přichází, aby se oddával zábavám se svými oddanými a aby hubil démony. Tyto zámĕry jsou viditelné v yugách Satya, Tretā a Dvāpara, ale v Kali-yuze se Pán zjevuje ve skryté podobĕ. Démony nezabíjí přímo, ani přímo neochraňuje vĕřící. Jelikož tedy Pána nelze v Kali-yuze vnímat přímo jako v předešlých třech yugách, nazývá se Triyuga.