CC Madhya 6.25

anyonye lokera mukhe ye kathā śunila
sārvabhauma-gṛhe prabhu, — anumāna kaila
Překlad slovo od slova: 
anyonye — mezi sebou; lokera — lidí; mukhe — v ústech; ye — to, co; kathā — řeč; śunila — bylo slyšet; sārvabhauma-gṛhe — v domĕ Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; prabhu — Pán; anumāna — odhad; kaila — učinili jsme.
Překlad: 
„Z toho, co si lidé povídají, jsme vyrozumĕli, že Pán je nyní v domĕ Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi.“