CC Madhya 6.24

āmā-sabā chāḍi' āge gelā daraśane
āmi-saba pāche āilāṅ tāṅra anveṣaṇe
Překlad slovo od slova: 
āmā-sabā — nás všechny; chāḍi' — opouštĕjící; āge — napřed; gelā — šel; daraśane — zhlédnout Pána Jagannātha; āmi-saba — my všichni; pāche — za Ním; āilāṅ — přišli jsme; tāṅra — Jeho; anveṣaṇe — v hledání.
Překlad: 
„Pán Caitanya Mahāprabhu naši skupinu opustil a vydal se napřed zhlédnout Pána Jagannātha. My jsme právĕ přišli a teď Ho hledáme.“