CC Madhya 6.174

̀praṇava' ye mahā-vākya — īśvarera mūrti
praṇava haite sarva-veda, jagat-utpatti
Překlad slovo od slova: 
praṇava — oṁkāra; ye — to, co; mahā-vākya — transcendentální zvuk; īśvarera — Nejvyšší Osobnosti Božství; mūrti — podoba; praṇava — oṁkāry; haite — z; sarva-veda — všech védských písem; jagat — tohoto hmotného svĕta; utpatti — stvoření.
Překlad: 
„Transcendentální zvuk oṁkāra je zvukovou podobou Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství. Veškeré védské poznání i tento vesmírný projev pocházejí z tohoto zvukového zastoupení Nejvyššího Pána.“
Význam: 

Oṁkāra je zvukovým zastoupením Nejvyšší Osobnosti Božství.Tato podoba Jeho svatého jména je přijímána jako transcendentální zvuk (mahā-vākya), jehož prostřednictvím vznikl celý dočasný hmotný projev. Ten, kdo přijme útočištĕ u zvukového zastoupení Nejvyšší Osobnosti Božství (oṁkāry), může realizovat svoji přirozenou totožnost, a zamĕstnat se oddanou službou dokonce i v podmínĕném životĕ.