CC Madhya 5.84

sva-vākya chāḍite iṅhāra nāhi kabhu mana
svajana-mṛtyu-bhaye kahe asatya-vacana
Překlad slovo od slova: 
sva-vākya — svého slibu; chāḍite — vzdát se; iṅhāra — tohoto brāhmaṇy; nāhi — ne; kabhu — kdykoliv; mana — mysl; sva-jana — svých příbuzných; mṛtyu-bhaye — jelikož se obával sebevraždy; kahe — říká; asatya-vacana — nepravdivá slova.
Překlad: 
„On svůj slib nechtĕl porušit, ale mĕl strach, aby příbuzní nespáchali sebevraždu, a proto se odchýlil od pravdy.“