CC Madhya 4.52

āvaraṇa dūra kari' karila vidite
mahā-bhārī ṭhākura — keha nāre cālāite
Překlad slovo od slova: 
āvaraṇa — pokryv; dūra kari' — když očistili; karila vidite — prohlásili; mahā-bhārī — velmi tĕžké; ṭhākura — Božstvo; keha — kdokoliv; nāre — neschopný; cālāite — pohnout.
Překlad: 
Očistili Jeho tĕlo a nĕkteří potom řekli: „Božstvo je velmi tĕžké. Jeden človĕk s Ním nepohne.“