CC Madhya 4.4

nīlādri-gamana, jagannātha-daraśana
sārvabhauma bhaṭṭācārya-prabhura milana
e saba līlā prabhura dāsa vṛndāvana
vistāri' kariyāchena uttama varṇana
Překlad slovo od slova: 
nīlādri-gamana — cesta do Džagannáth Purí; jagannātha-daraśana — návštĕva chrámu Pána Jagannātha; sārvabhauma bhaṭṭācārya — se Sārvabhaumou Bhaṭṭācāryou; prabhura — Pána; milana — setkání; e saba — všechny tyto; līlā — zábavy; prabhura — Pána; dāsa vṛndāvana — Vṛndāvana dāsa Ṭhākura; vistāri' — rozvádĕjící; kariyāchena — učinil; uttama — velmi pĕkný; varṇana — popis.
Překlad: 
Pán šel do Džagannáth Purí a tam navštívil chrám Pána Jagannātha. Setkal se také se Sārvabhaumou Bhaṭṭācāryou. Všechny tyto zábavy velmi obšírnĕ popsal Vṛndāvana dāsa Ṭhākura ve své knize Caitanya-bhāgavata.