CC Madhya 4.177

mahā-dayā-maya prabhu — bhakata-vatsala
candana pari' bhakta-śrama karila saphala
Překlad slovo od slova: 
mahā — velmi; dayā-maya — milostivý; prabhu — Pán; bhakata-vatsala — nesmírnĕ připoutaný ke svým oddaným; candana pari' — přijetím santálové pasty na své tĕlo; bhakta-śrama — námahu oddaného; karila — učinil; saphala — úspĕšnou.
Překlad: 
„Pán je ke svým oddaným nesmírnĕ milostivý a připoutaný, a tak byla snaha Mādhavendry Purīho úspĕšnĕ dovršena, když santálovou pastou potřel Gopīnātha.“