CC Madhya 4.174

yāṅra lāgi' gopīnātha kṣīra kaila curi
ataeva nāma haila`kṣīra-corā' kari'
Překlad slovo od slova: 
yāṅra — nĕhož; lāgi' — pro; gopīnātha — Pán Gopīnātha; kṣīra — sladké rýže; kaila — učinil; curi — krádež; ataeva — proto; nāma — jménem; haila — stalo se; kṣīra-corā — zlodĕj sladké rýže; kari' — činící.
Překlad: 
„Pán Gopīnātha ukradl pro Mādhavendru Purīho nádobu sladké rýže, a tak se stal známým jako Kṣīra-corā (zlodĕj, který ukradl sladkou rýži).“