CC Madhya 3.66

prabhu jāne tina bhoga — kṛṣṇera naivedya
ācāryera manaḥ-kathā nahe prabhura vedya
Překlad slovo od slova: 
prabhu jāne — Pán ví; tina bhoga — bhoga rozdĕlená na tři díly; kṛṣṇera naivedya — pro obĕtování Kṛṣṇovi; ācāryera — Advaity Ācāryi; manaḥ-kathā — zámĕr; nahe — ne; prabhura — Pánu; vedya — jasný.
Překlad: 
Śrī Caitanya Mahāprabhu vstoupil do místnosti, vidĕl, že je jídlo rozdĕleno na tři části, a vĕdĕl, že vše je určeno pro Kṛṣṇu. Nevĕdĕl však, co Advaita Ācārya zamýšlel.
Význam: 

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že jedna z tĕchto porcí byla na kovovém talíři a byla určena pro Kṛṣṇu, kdežto další dvĕ porce byly na velkých banánových listech. To, co bylo na kovovém tácu, Advaita Ācārya osobnĕ obĕtoval Kṛṣṇovi, a to, co bylo na dvou banánových listech, bylo určeno pro Śrī Caitanyu Mahāprabhua a Pána Nityānandu. Takový byl zámĕr Advaity Ācāryi, ale to Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi neřekl. Když tedy Śrī Caitanya Mahāprabhu vidĕl jídlo rozdĕlené na tři díly, myslel si, že je to vše určeno pro Kṛṣṇu.