CC Madhya 3.204

śacīra ānanda bāḍe dekhi' putra-mukha
bhojana karāñā pūrṇa kaila nija-sukha
Překlad slovo od slova: 
śacīra — Śacīmāty; ānanda bāḍe — štĕstí vzrůstá; dekhi' — když vidí; putra-mukha — tvář svého syna; bhojana karāñā — dávající Mu najíst; pūrṇa — úplné; kaila — učinilo; nija-sukha — její štĕstí.
Překlad: 
Matka Śacī neustále vidĕla tvář svého syna a dávala Mu najíst, což zvĕtšovalo její štĕstí, které bylo díky tomu úplné.