CC Madhya 3.191

ājñā deha nīlācale kariye gamana
madhye madhye āsi' tomāya diba daraśana
Překlad slovo od slova: 
ājñā deha — dejte svolení; nīlācale — do Džagannáth Purí; kariye — podnikám; gamana — cestu; madhye madhye — nĕkdy; āsi' — přicházející sem; tomāya — vám všem; diba — dám; daraśana — možnost vidĕt.
Překlad: 
Poté, co Pán dal oddaným tyto pokyny, požádal je o svolení k cestĕ do Džagannáth Purí. Ujistil je, že občas přijde a setká se nimi.