CC Madhya 3.160

sei dina haite śacī karena randhana
bhakta-gaṇa lañā prabhu karena bhojana
Překlad slovo od slova: 
sei dina haite — od toho dne; śacī — matka Śacī; karena — činí; randhana — vaření; bhakta-gaṇa — všemi oddanými; lañā — doprovázený; prabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; karena — činí; bhojana — jedení.
Překlad: 
Ode dne, kdy Śacīmātā přišla do domu Advaity Ācāryi, se ona ujala vaření a Śrī Caitanya Mahāprabhu jedl ve společnosti všech oddaných.