CC Madhya 3.159

ācārya-gosāñira bhāṇḍāra — akṣaya, avyaya
yata dravya vyaya kare tata dravya haya
Překlad slovo od slova: 
ācārya-gosāñira — Advaity Ācāryi; bhāṇḍāra — sklad; akṣaya — nevyčerpatelný; avyaya — nezničitelný; yata — všechny; dravya — suroviny; vyaya — vydání; kare — činí; tata — tolik; dravya — surovin; haya — naplní se.
Překlad: 
Zásoby Advaity Ācāryi byly naprosto nevyčerpatelné a nezničitelné. Kolik zboží a surovin spotřeboval, tolik se znovu objevilo.