CC Madhya 3.158

sabākāre vāsā dila — bhakṣya, anna-pāna
bahu-dina ācārya-gosāñi kaila samādhāna
Překlad slovo od slova: 
sabākāre — všem; vāsā dila — poskytl ubytování; bhakṣya — potraviny; anna-pāna — jídlo a pití; bahu-dina — na mnoho dní; ācārya-gosāñi — Advaita Ācārya; kaila — udĕlal; samādhāna — opatření.
Překlad: 
Každému, kdo za Pánem přišel z okolních vesnic, a zvláštĕ z Navadvípu, poskytl Advaita Ācārya ubytování a veškeré potraviny na mnoho dní. O vše se náležitĕ postaral.