CC Madhya 3.110

gaura-deha-kānti sūrya jiniyā ujjvala
aruṇa-vastra-kānti tāhe kare jhala-mala
Překlad slovo od slova: 
gaura — svĕtlé pleti; deha — tĕla; kānti — záře; sūrya — slunce; jiniyā — překonávající; ujjvala — jasné; aruṇa — načervenalých; vastra-kānti — krása šatů; tāhe — v tom; kare — vydává; jhala-mala — třpyt.
Překlad: 
Vidĕli tĕlo Śrī Caitanyi Mahāprabhua s velmi svĕtlou barvou pleti a Jeho jasnou záři, která překonávala svit slunce. Nad tím vším se skvĕla krása šafránovĕ zbarvených šatů, třpytících se na Jeho tĕle.