CC Madhya 25.92

tāṅra sūtrera artha kona jīva nāhi jāne
ataeva āpane sūtrārtha kariyāche vyākhyāne
Překlad slovo od slova: 
tāṅra sūtrera artha — význam Vyāsadevovy Vedānta-sūtry; kona — jakákoliv; jīva — živá bytost; nāhi jāne — nezná; ataeva — proto; āpane — osobnĕ; sūtra-artha — významy sūter; kariyāche vyākhyāne — popsal.
Překlad: 
„Pro obyčejného človĕka je velice tĕžké pochopit význam Vedānta-sūtry, ale Vyāsadeva ze své bezpříčinné milosti její význam jasnĕ vysvĕtlil.“