CC Madhya 25.73

śreṣṭha hañā kene kara hīnera vandana
āmāra sarva-nāśa haya, tumi brahma-sama
Překlad slovo od slova: 
śreṣṭha hañā — jsi vznešenĕjší osobnost; kene — proč; kara — činíš; hīnera — nižšího človĕka; vandana — uctívání; āmāra sarva-nāśa haya — ubude Mé síly; tumi brahma-sama — rovnáš se neosobnímu Brahmanu.
Překlad: 
Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „Jsi velká, duchovnĕ pokročilá osobnost, proto bys nemĕl uctívat mnohem podřadnĕjší osobu, jako jsem Já. Když to udĕláš, ztratím svou duchovní sílu, protože ty jsi stejnĕ dobrý jako neosobní Brahman.“