CC Madhya 25.31

śreyaḥ-sṛtiṁ bhaktim udasya te vibho
kliśyanti ye kevala-bodha-labdhaye
teṣām asau kleśala eva śiṣyate
nānyad yathā sthūla-tuṣāvaghātinām
Překlad slovo od slova: 
śreyaḥ-sṛtim — příznivou cestu osvobození; bhaktim — oddanou službu; udasya — opustí; te — Tobĕ; vibho — ó můj Pane; kliśyanti — přijme vĕtší nesnáze; ye — všech tĕch, kteří; kevala — pouze; bodha-labdhaye — pro získání poznání; teṣām — pro nĕ; asau — tyto; kleśalaḥ — nesnáze; eva — pouze; śiṣyate — zůstanou; na — ne; anyat — nic jiného; yathā — jako; sthūla — množství; tuṣa — rýžových slupek; avaghātinām — tĕch, kdo mlátí.
Překlad: 
„  ,Můj drahý Pane, oddaná služba Tobĕ je jedinou příznivou cestou. Pokud ji nĕkdo vymĕní za spekulativní poznání nebo pochopení, že živé bytosti jsou duše a hmotný svĕt je falešný, dostane se do velkých nesnází. Získá jen potíže a nepříznivé činnosti. Jeho činnosti připomínají mlácení prázdné rýžové slupky. Jeho námaha je k ničemu.`  “
Význam: 

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.14.4).