CC Madhya 25.148

janmādy asya yato 'nvayād itarataś cārtheṣv abhijñaḥ svarāṭ
tene brahma hṛdā ya ādi-kavaye muhyanti yat sūrayaḥ
tejo-vāri-mṛdāṁ yathā vinimayo yatra tri-sargo 'mṛṣā
dhāmnā svena sadā nirasta-kuhakaṁ satyaṁ paraṁ dhīmahi
Překlad slovo od slova: 
janma-ādi — stvoření, udržování a zničení; asya — tohoto (vesmíru); yataḥ — z koho; anvayāt — přímo z duchovního spojení; itarataḥ — nepřímo, protože není ve styku s hmotou; ca — také; artheṣu — ve všech záležitostech; abhijñaḥ — dokonale vĕdomý; sva-rāṭ — nezávislý; tene — sdĕlil; brahma — Absolutní Pravdu; hṛdā — do srdce; yaḥ — jenž; ādi-kavaye — Pánu Brahmovi; muhyanti — jsou zmatené; yat — v nĕmž; sūrayaḥ — velké osobnosti jako Pán Brahmā a další polobozi nebo velcí brāhmaṇové; tejaḥ-vāri-mṛdām — ohnĕ, vody a zemĕ; yathā — jako; vinimayaḥ — zámĕna; yatra — v nĕmž; tri-sargaḥ — hmotné stvoření tří kvalit; amṛṣā — skutečné; dhāmnā — se sídlem; svena — svým vlastním; sadā — vždy; nirasta-kuhakam — prosté veškeré iluze; satyam — pravdĕ; param — absolutní; dhīmahi — meditujme o.
Překlad: 
„  ,Ó můj Pane, Śrī Kṛṣṇo, synu Vasudevy, všudypřítomná Osobnosti Božství, s úctou se Ti klaním. Medituji o Pánu Śrī Kṛṣṇovi, protože On je Absolutní Pravda a původní příčina všech příčin stvoření, udržování a zničení projevených vesmírů. Je si přímo i nepřímo vĕdom všech projevů a je nezávislý, protože nad Ním žádná jiná příčina neexistuje. On sám jako první sdĕlil védské poznání do srdce Brahmājīho, původní živé bytosti. To On způsobuje, že i velcí mudrci a polobozi jsou zmateni iluzí, jako když nĕkoho uhrane iluzorní představa, že vidí vodu v ohni nebo zemi na vodĕ. Pouze Jeho přičinĕním se hmotné vesmíry, dočasnĕ projevené působením tří kvalit přírody, zdají být skutečné, i když skutečné nejsou. Medituji proto o Nĕm, Pánu Śrī Kṛṣṇovi, jenž vĕčnĕ přebývá ve svém transcendentálním sídle, které je navždy prosté vlivu iluzorních představ hmotného svĕta. Medituji o nĕm, protože On je Absolutní Pravda.̀  “
Význam: 

Toto je úvodní vzývání ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.1.1).