CC Madhya 24.5

ātmārāmāś ca munayo
nirgranthā apy urukrame
kurvanty ahaitukīṁ bhaktim
ittham-bhūta-guṇo hariḥ
Překlad slovo od slova: 
ātma-ārāmāḥ — ti, kdo se tĕší ze svého transcendentálního umístĕní ve službĕ Pánu; ca — také; munayaḥ — velcí svĕtci, kteří se zcela vzdali všech hmotných tužeb, plodonosných činností atd; nirgranthāḥ — bez zájmu o hmotné touhy; api — zajisté; urukrame — Kṛṣṇovi, Nejvyšší Osobnosti Božství, jehož činnosti jsou úžasné; kurvanti — činí; ahaitukīm — bez příčiny, neboli bez hmotných tužeb; bhaktim — oddanou službu; ittham-bhūta — tak úžasné, že poutají pozornost i tĕch, kdo jsou spokojení sami v sobĕ; guṇaḥ — jenž má transcendentální vlastnosti; hariḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství.
Překlad: 
„  ,K láskyplné službĕ Śrī Kṛṣṇovi, který má transcendentální vlastnosti a vykonává úžasné skutky, jsou přitahováni i ti, kdo jsou spokojení sami v sobĕ a jež nepřitahují vnĕjší hmotné touhy. A protože má Hari, Osobnost Božství, takové transcendentálnĕ přitažlivé rysy, říká se Mu Kṛṣṇa.̀  “
Význam: 

Toto je slavný verš ātmārāma ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.7.10).