CC Madhya 24.4

̀pūrve śuniyāchoṅ, tumi sārvabhauma-sthāne
eka śloke āṭhāra artha kairācha vyākhyāne
Překlad slovo od slova: 
pūrve — kdysi; śuniyāchoṅ — slyšel jsem; tumi — Ty; sārvabhauma-sthāne — u Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; eka śloke — v jednom verši; āṭhāra artha — osmnáct významů; kairācha vyākhyāne — vysvĕtlil jsi.
Překlad: 
Sanātana Gosvāmī řekl: „Můj Pane, slyšel jsem, že jsi kdysi v domĕ Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi vysvĕtlil verš ātmārāma osmnácti různými způsoby.“