CC Madhya 24.353

̀kṛṣṇa-prema',`bhakti-rasa',`bhaktira siddhānta'
ihāra śravaṇe bhakta jānena saba anta
Překlad slovo od slova: 
kṛṣṇa-prema — lásku k Bohu; bhakti-rasa — nálady oddané služby; bhaktira siddhānta — závĕry oddané služby; ihāra śravaṇe — poslechem této kapitoly; bhakta — oddaný; jānena — zná; saba — všechny; anta — meze.
Překlad: 
Čtením tĕchto pokynů může čistý oddaný pochopit lásku ke Kṛṣṇovi, nálady oddané služby a závĕry oddané služby. Studiem tĕchto pokynů může každý všechny tyto vĕci pochopit až po krajní mez.