CC Madhya 24.350

kālena vṛndāvana-keli-vārtā
lupteti tāṁ khyāpayituṁ viśiṣya
kṛpāmṛtenābhiṣiṣeca devas
tatraiva rūpaṁ ca sanātanaṁ ca
Překlad slovo od slova: 
kālena — časem; vṛndāvana-keli-vārtā — témata týkající se transcendentálních nálad zábav Pána Kṛṣṇy ve Vrindávanu; luptā — témĕř ztracena; iti — tak; tām — všechna; khyāpayitum — vysvĕtlit; viśiṣya — upřesnit; kṛpā-amṛtena — nektarem milosti; abhiṣiṣeca — pokropil; devaḥ — Pán; tatra — tam; eva — opravdu; rūpam — Śrīlu Rūpu Gosvāmīho; ca — a; sanātanam — Sanātanu Gosvāmīho; ca — také.
Překlad: 
„Transcendentální zprávy o Kṛṣṇových zábavách ve Vrindávanu byly časem témĕř ztraceny. Śrī Caitanya Mahāprabhu chtĕl tyto zábavy důkladnĕ vysvĕtlit, a proto Śrīlu Rūpu Gosvāmīho i Sanātanu Gosvāmīho zmocnil nektarem své milosti, aby mohli tuto práci ve Vrindávanu vykonat.“