CC Madhya 24.305

“urukrame eva bhaktim eva ahaitukīm eva kurvanty eva"
Překlad slovo od slova: 
urukrame — nejmocnĕjšímu; eva — pouze; bhaktim — oddanou službu; eva — pouze; ahaitukīm — bez motivu; eva — pouze; kurvanti — provádĕjí; eva — pouze.
Překlad: 
„Slova ,urukramà, ,bhaktì, ,ahaitukī̀ a ,kurvantì se opakovanĕ přidávají ke slovu ,evà. Tak je vysvĕtlen další význam.“