CC Madhya 24.281

nārada kahe, —`aiche raha, tumi bhāgyavān'
eta bali' dui-jana ha-ilā antardhāna
Překlad slovo od slova: 
nārada kahe — Nārada Muni řekl; aiche raha — takto žij; tumi bhāgyavān — určitĕ jsi velmi požehnaný; eta bali' — když takto promluvil; dui-jana — Nārada Muni i Parvata Muni; ha-ilā antardhāna — zmizeli.
Překlad: 
„Nārada Muni schválil, že nechce víc než denní zásoby jídla, a požehnal mu slovy: ,Jsi šťastný človĕk.̀ Nārada Muni i Parvata Muni potom zmizeli z toho místa.“