CC Madhya 24.199

satyaṁ diśaty arthitam arthito nṛṇāṁ
naivārtha-do yat punar arthitā yataḥ
svayaṁ vidhatte bhajatām anicchatām
icchā-pidhānaṁ nija-pāda-pallavam
Překlad slovo od slova: 
satyam — je pravda; diśati — udílí; arthitam — vytoužené; arthitaḥ — požádán; nṛṇām — lidskými bytostmi; na — ne; eva — zajisté; artha-daḥ — dává vytoužené vĕci; yat — jež; punaḥ — znovu; arthitā — žádá; yataḥ — z čehož; svayam — On sám; vidhatte — dává; bhajatām — tĕch, kdo oddanĕ slouží; anicchatām — i když netouží; icchā-pidhānam — zakryje všechny ostatní touhy; nija-pāda-pallavam — útočištĕ svých lotosových nohou.
Překlad: 
„  ,Kdykoliv Kṛṣṇu nĕkdo požádá o splnĕní své touhy, Kṛṣṇa mu ji nepochybnĕ splní. Neudĕlí však nic, co by způsobilo, že jej bude dotyčný opakovanĕ žádat o plnĕní dalších tužeb. Pokud nĕkdo má ještĕ další touhy, ale zapojí se oddané služby Pánu, Kṛṣṇa mu dá násilím útočištĕ svých lotosových nohou, kde na všechny ostatní touhy zapomene.̀  “
Význam: 

Tento verš je ze Śrīmad-Bhāgavatamu (5.19.27).