CC Madhya 24.120

akleśāṁ kamala-bhuvaḥ praviśya goṣṭhīṁ
kurvantaḥ śruti-śirasāṁ śrutiṁ śrutajñāḥ
uttuṅgaṁ yadu-pura-saṅgamāya raṅgaṁ
yogīndrāḥ pulaka-bhṛto navāpy avāpuḥ
Překlad slovo od slova: 
akleśām — bez hmotných problémů; kamala-bhuvaḥ — Pána Brahmy, zrozeného z lotosového kvĕtu; praviśya — když vstoupili; goṣṭhīm — do společnosti; kurvantaḥ — neustále se vĕnující; śruti-śirasām — nejvyššího védského poznání; śrutim — naslouchání; śruta-jñāḥ — jež jsou odborníky na védské poznání; uttuṅgam — nesmírnĕ vysoko; yadu-pura-saṅgamāya — pro návrat zpátky domů, zpátky k Bohu, do Dváraky; raṅgam — do Ranga-kšétry; yogī-indrāḥ — velké svaté osoby; pulaka-bhṛtaḥ — duchovnĕ potĕšení; nava — devĕt; api — i když; avāpuḥ — dosáhli.
Překlad: 
„  ,Devĕt Yogendrů vstoupilo do společnosti Pána Brahmy a naslouchali od nĕho skutečnému významu Upaniṣad, které jsou nejvyšší védskou literaturou. I když už Yogendrové mĕli védské poznání, nasloucháním Brahmovi začali prožívat velké štĕstí na úrovni vĕdomí Kṛṣṇy, a tak chtĕli vstoupit do Dváraky, sídla Pána Kṛṣṇy. Nakonec tedy dospĕli na místo známé jako Ranga-kšétra.̀  “
Význam: 

Toto je citát z Mahā Upaniṣady.