CC Madhya 24.12

“ātmā deha-mano-brahma-svabhāva-dhṛti-buddhiṣu prayatne ca" iti
Překlad slovo od slova: 
ātmā — slovo ātmā; deha — tĕlo; manaḥ — mysl; brahma — Absolutní Pravda; svabhāva — přirozenost; dhṛti — stálost; buddhiṣu — ve smyslu inteligence; prayatne — ve snaze; ca — a; iti — takto.
Překlad: 
„  ,Slovo „ātmā“ má tato synonyma: tĕlo, mysl, Absolutní Pravda, přirozené vlastnosti, stálost, inteligence a úsilí.̀  “
Význam: 

Toto je citát ze slovníku Viśva-prakāśa.