CC Madhya 24.110

bhaktira svabhāva, — brahma haite kare ākarṣaṇa
divya deha diyā karāya kṛṣṇera bhajana
Překlad slovo od slova: 
bhaktira — oddané služby; svabhāva — povaha; brahma — realizace neosobního Brahmanu; haite — z; kare — činí; ākarṣaṇa — přitahování; divya — transcendentální; deha — tĕlo; diyā — dávající; karāya — přimĕje vykonávat; kṛṣṇera bhajana — službu Pánu Kṛṣṇovi.
Překlad: 
„Pro toho, kdo oddanĕ slouží, je příznačné, že se od neosobního Brahmanu odvrací. Dostane transcendentální tĕlo, aby mohl sloužit Pánu Kṛṣṇovi.“