CC Madhya 24.11

̀ātmā'-śabde brahma, deha, mana, yatna, dhṛti
buddhi, svabhāva, — ei sāta artha-prāpti
Překlad slovo od slova: 
ātmā-śabde — slovem ātmā; brahma — Absolutní Pravda; deha — tĕlo; mana — mysl; yatna — snaha; dhṛti — stálost; buddhi — inteligence; svabhāva — povaha; ei sāta — tĕchto sedm; artha-prāpti — dosažení významů.
Překlad: 
„Absolutní Pravda, tĕlo, mysl, snaha, stálost, inteligence a povaha je sedm různých významů slova ,ātmā̀.“