CC Madhya 22.92

mā drākṣīḥ kṣīṇa-puṇyān kvacid api bhagavad-bhakti-hīnān manuṣyān
Překlad slovo od slova: 
— ne; drākṣīḥ — dívej se; kṣīṇa-puṇyān — na ty, kteří postrádají veškerou zbožnost; kvacit api — kdykoliv; bhagavat-bhakti-hīnān — kdo postrádají vĕdomí Kṛṣṇy a oddanĕ neslouží; manuṣyān — osoby.
Překlad: 
„  ,Človĕk by se nemĕl ani podívat na ty, kdo oddanĕ neslouží s vĕdomím Kṛṣṇy, a tudíž neprovádĕjí žádné zbožné činnosti.̀  “