CC Madhya 22.76

yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā
sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ
harāv abhaktasya kuto mahad-guṇā
mano-rathenāsati dhāvato bahiḥ
Překlad slovo od slova: 
yasya — jehož; asti — je; bhaktiḥ — oddaná služba; bhagavati — Nejvyšší Osobnosti Božství; akiñcanā — bez hmotných tužeb; sarvaiḥ — se všemi; guṇaiḥ — dobrými vlastnostmi; tatra — tam; samāsate — žijí; surāḥ — polobozi; harau — Pánu; abhaktasya — neoddaného; kutaḥ — kde; mahat-guṇāḥ — vznešené vlastnosti; manaḥ-rathena — pohánĕný mentální spekulací; asati — za dočasným hmotným štĕstím; dhāvataḥ — žene se; bahiḥ — navenek.
Překlad: 
„  ,V tom, kdo má neochvĕjnou oddanou víru v Kṛṣṇu, se následnĕ projeví všechny dobré vlastnosti Kṛṣṇy a polobohů. Ale ten, kdo postrádá oddanost k Nejvyšší Osobnosti Božství, nemá žádné dobré vlastnosti, protože se zabývá mentálními výmysly v hmotné existenci, která je vnĕjším rysem Pána.̀  “
Význam: 

Tento verš vyslovil Prahlāda Mahārāja a jeho následovníci, když se modlili k Nṛsiṁhadevovi (Śrīmad-Bhāgavatam 5.18.12).