CC Madhya 22.62

̀śraddhā'-śabde — viśvāsa kahe sudṛḍha niścaya
kṛṣṇe bhakti kaile sarva-karma kṛta haya
Překlad slovo od slova: 
śraddhā-śabde — slovem śraddhā; viśvāsa — víra; kahe — je řečeno; sudṛḍha — pevná; niścaya — jistá; kṛṣṇe — Pánu Kṛṣṇovi; bhakti — oddané služby; kaile — prokazováním; sarva-karma — všechny činnosti; kṛta — dovršeny; haya — jsou.
Překlad: 
„Śraddhā je přesvĕdčení a pevná víra, že prokazováním transcendentální láskyplné služby Kṛṣṇovi človĕk automaticky vykonává všechny vedlejší činnosti. Taková víra je příznivá pro vykonávání oddané služby.“
Význam: 

Pevná víra a přesvĕdčení se nazývají śraddhā. Když se nĕkdo zapojí do oddané služby Pánu, rozumí se, že již splnil všechny své povinnosti v hmotném svĕtĕ. Uspokojil své předky, obyčejné živé bytosti i polobohy, a nemá žádné závazky. Nemusí se o nĕ starat oddĕlenĕ, protože jsou splnĕné automaticky. Plodonosné jednání (karma) je určené pro uspokojení smyslů podmínĕné duše. Když se však duše probudí do vĕdomí Kṛṣṇy, nemusí se o zbožné jednání snažit oddĕlenĕ. Nejlepším výsledkem veškerých plodonosných činností je odpoutanost od hmotného života, a oddaný, který se neochvĕjnĕ vĕnuje službĕ Pánu, si tuto odpoutanost spontánnĕ vyvíjí.