CC Madhya 22.42

sthānābhilāṣī tapasi sthito 'haṁ
tvāṁ prāptavān deva-munīndra-guhyam
kācaṁ vicinvann api divya-ratnaṁ
svāmin kṛtārtho 'smi varaṁ na yāce
Překlad slovo od slova: 
sthāna-abhilāṣī — toužící po vysokém postavení v hmotném svĕtĕ; tapasi — v náročné askezi; sthitaḥ — pohroužený; aham — já; tvām — Tebe; prāptavān — získal jsem; deva-muni-indra-guhyam — tĕžké dosáhnout dokonce i pro velké polobohy, svĕtce a krále; kācam — sklenĕný střep; vicinvan — hledající; api — i když; divya-ratnam — transcendentální drahokam; svāmin — ó můj Pane; kṛta-arthaḥ asmi — jsem zcela spokojený; varam — jakékoliv požehnání; na yāce — nežádám.
Překlad: 
„(Dhruva Mahārāja na požehnání Nejvyšší Osobnosti Božství řekl:) ,Ó můj Pane, toužil jsem po zámožném hmotném postavení, a tak jsem provádĕl náročnou askezi. Nyní jsem získal Tebe, jehož mohou jen stĕží dosáhnout velcí polobozi, svĕtci a králové. Hledal jsem sklenĕný střep, a místo toho jsem našel vzácný drahokam. Jsem proto tak spokojený, že Tĕ nežádám o žádné požehnání.̀  “
Význam: 

Tento verš je z Hari-bhakti-sudhodayi (7.28).