CC Madhya 22.40

satyaṁ diśaty arthitam arthito nṛṇāṁ
naivārthado yat punar arthitā yataḥ
svayaṁ vidhatte bhajatām anicchatām
icchā-pidhānaṁ nija-pāda-pallavam
Překlad slovo od slova: 
satyam — je to pravda; diśati — udĕlí; arthitam — to, po čem touží; arthitaḥ — když je požádán; nṛṇām — lidskými bytostmi; na — ne; eva — zajisté; artha-daḥ — dává vytoužené vĕci; yat — které; punaḥ — znovu; arthitā — žádost; yataḥ — ze které; svayam — On sám; vidhatte — dá; bhajatām — tĕch, kdo oddanĕ slouží; anicchatām — i když nechtĕjí; icchā-pidhānam — poté, co zahalí všechny ostatní touhy; nija-pāda-pallavam — útočištĕ u svých lotosových nohou.
Překlad: 
„  ,Kdykoliv nĕkdo Kṛṣṇu požádá, aby splnil jeho touhu, Kṛṣṇa to určitĕ udĕlá. Neudĕlí však nic, co by způsobilo, že Ho bude dotyčný opakovanĕ žádat o plnĕní dalších tužeb. Pokud nĕkdo má ještĕ další touhy, ale slouží Pánu, Kṛṣṇa mu dá násilím útočištĕ u svých lotosových nohou, kde na všechny ostatní touhy zapomene.̀  “
Význam: 

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (5.19.27).