CC Madhya 22.163

pati-putra-suhṛd-bhrātṛ-
pitṛvan mitravad dharim
ye dhyāyanti sadodyuktās
tebhyo 'pīha namo namaḥ
Překlad slovo od slova: 
pati — manžel; putra — syn; suhṛt — přítel; bhrātṛ — bratr; pitṛ — otec; vat — jako; mitra — důvĕrný přítel; vat — jako; harim — o Nejvyšší Osobnosti Božství; ye — všichni ti, kteří; dhyāyanti — meditují; sadā — vždy; udyuktāḥ — plni dychtivosti; tebhyaḥ — jim; api — také; iha — zde; namaḥ namaḥ — opakované uctivé poklony.
Překlad: 
„  ,Znovu a znovu se s úctou klaním tĕm, kdo neustále dychtivĕ meditují o Nejvyšší Osobnosti Božství jako o svém manželovi, synovi, příteli, bratru, otci nebo důvĕrném příteli.̀  “
Význam: 

Tento verš se nachází v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.308).