CC Madhya 22.130

śraddhā viśeṣataḥ prītiḥ
śrī-mūrter aṅghri-sevane
Překlad slovo od slova: 
śraddhā — víra; viśeṣataḥ — zvláštĕ; prītiḥ — láska; śrī-mūrteḥ — Pána v podobĕ Božstva; aṅghri-sevane — ve službĕ lotosovým nohám.
Překlad: 
„  ,S láskou a naprostou vírou by mĕl oddaný uctívat lotosové nohy Božstva.̀  “
Význam: 

Tento a následující dva verše jsou z Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.90–92).