CC Madhya 20.45

tabe vārāṇasī gosāñi āilā kata-dine
śuni ānandita ha-ilā prabhura āgamane
Překlad slovo od slova: 
tabe — takto; vārāṇasī — do Váránasí; gosāñi — Sanātana Gosvāmī; āilā — přišel; kata-dine — po nĕkolika dnech; śuni — když slyšel; ānandita — nesmírnĕ šťastný; ha-ilā — stal se; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; āgamane — o příchodu.
Překlad: 
Po nĕkolika dnech došel Sanātana Gosvāmī do Váránasí, kde ho nesmírnĕ potĕšilo, když slyšel, že tam přišel Śrī Caitanya Mahāprabhu.