CC Madhya 20.374

̀vibhūti' kahiye yaiche gītā-ekādaśe
jagat vyāpila kṛṣṇa-śakty-ābhāsāveśe
Překlad slovo od slova: 
vibhūti — konkrétní energie; kahiye — říkáme; yaiche — jako; gītā — Bhagavad-gīty; ekādaśe — v jedenácté kapitole; jagat — po celém vesmíru; vyāpila — expandoval se; kṛṣṇa-śakti-ābhāsa-āveśe — odrazem své moci.
Překlad: 
„Jak je vysvĕtleno v jedenácté kapitole Bhagavad-gīty, Kṛṣṇa se po celém vesmíru expandoval v mnoha osobnostech skrze konkrétní energie, známé jako vibhūti.“
Význam: 

Expanze konkrétních energií māyi je vysvĕtlena ve Śrīmad-Bhāgavatamu (2.7.39).