CC Madhya 20.213

paravyoma-madhye nārāyaṇera nitya-sthiti
paravyoma-upari kṛṣṇalokera vibhūti
Překlad slovo od slova: 
paravyoma-madhye — v duchovním nebi; nārāyaṇera — Nārāyaṇovo; nitya-sthiti — vĕčné sídlo; paravyoma-upari — v horní části duchovního nebe; kṛṣṇa-lokera vibhūti — bohatství planety Kṛṣṇaloky.
Překlad: 
„V duchovním nebi se nachází Nārāyaṇovo vĕčné sídlo. V horní části duchovního nebe je planeta Kṛṣṇaloka oplývající veškerým bohatstvím.“