CC Madhya 20.180

udgīrṇādbhuta-mādhurī-parimalasyābhīra-līlasya me
dvaitaṁ hanta samīkṣayan muhur asau citrīyate cāraṇaḥ
cetaḥ keli-kutūhalottaralitaṁ satyaṁ sakhe māmakaṁ
yasya prekṣya svarūpatāṁ vraja-vadhū-sārūpyam anvicchati
Překlad slovo od slova: 
udgīrṇa — překypující; adbhuta — úžasná; mādhurī — sladkost; parimalasya — jehož vůnĕ; ābhīra — pasáčka; līlasya — který má zábavy; me — Moje; dvaitam — druhá podoba; hanta — bĕda; samīkṣayan — ukazující; muhuḥ — znovu a znovu; asau — ten; citrīyate — chová se jako obrázek; cāraṇaḥ — herec; cetaḥ — srdce; keli-kutūhala — dychtĕním po zábavách; uttaralitam — velmi vzrušené; satyam — skutečnĕ; sakhe — ó drahý příteli; māmakam — Můj; yasya — jehož; prekṣya — zhlédnutím; svarūpatām — podobnost se Mnou; vraja-vadhū — dívek z Vradžabhúmi; sārūpyam — po podobĕ jako jsou podoby; anvicchati — touží.
Překlad: 
„  ,Můj drahý příteli, tento herec se chová jako druhá podoba Mého vlastního Já. Jako obrázek předvádí Mé zábavy pasáčka překypujícího úžasnĕ přitažlivou sladkostí a vůní, které jsou tak drahé dívkám z Vradži. Pohled na to vzrušuje Mé srdce. Dychtím po tĕchto zábavách a chci mít stejnou podobu jako dívky z Vradži.̀  “
Význam: 

Tento verš se nachází v Lalita-mādhavĕ (4.19). Vyslovil ho ve Dvárace Vāsudeva.