CC Madhya 20.116

apareyam itas tv anyāṁ
prakṛtiṁ viddhi me parām
jīva-bhūtāṁ mahā-bāho
yayedaṁ dhāryate jagat
Překlad slovo od slova: 
aparā — nižší energie; iyam — tento hmotný svĕt; itaḥ — nad ním; tu — ale; anyām — další; prakṛtim — energie; viddhi — vĕz; me — Moje; parām — vyšší energie; jīva-bhūtām — jsou to živé bytosti; mahā-bāho — ó muži mocných paží; yayā — kterými; idam — tento hmotný svĕt; dhāryate — je řízen; jagat — vesmírné stvoření.
Překlad: 
„  ,Ó Arjuno, válečníku mocných paží, kromĕ tĕchto nižších energií je zde ještĕ Moje jiná, vyšší energie, sestávající z živých bytostí, které vykořisťují zdroje této hmotné, nižší přírody.̀  “
Význam: 

Tento verš je z Bhagavad-gīty (7.5). Vysvĕtlení najdete ve verši 118 sedmé kapitoly Ādi-līly.