CC Madhya 2.64

matta-gaja bhāva-gaṇa,

prabhura deha — ikṣu-vana,
gaja-yuddhe vanera dalana
prabhura haila divyonmāda,

tanu-manera avasāda,
bhāvāveśe kare sambodhana
Překlad slovo od slova: 
matta-gaja — šílený slon; bhāva-gaṇa — příznaky extáze; prabhura — Pánovo; deha — tĕlo; ikṣu-vana — les cukrové třtiny; gaja-yuddhe — při souboji slonů; vanera — lesa; dalana — zdupání; prabhura — Pánovo; haila — bylo; divya-unmāda — transcendentální šílenství; tanu-manera — mysli a tĕla; avasāda — bezradnost; bhāva-āveśe — kvůli pohrouženosti v extázi; kare — činí; sambodhana — oslovování.
Překlad: 
Pánovo tĕlo bylo jako pole cukrové třtiny, do kterého vtrhli šílení sloni extáze. Ti mezi sebou bojovali a přitom zničili celé pole. V tĕle Pána se tak probudilo transcendentální šílenství a na mysli i na tĕle zakoušel bezmocnost. V tomto extatickém stavu Pán promluvil.