CC Madhya 2.49

śuddha-prema-sukha-sindhu,

pāi tāra eka bindu,
sei bindu jagat ḍubāya
kahibāra yogya naya,

tathāpi bāule kaya,
kahile vā kebā pātiyāya
Překlad slovo od slova: 
śuddha-prema — čistá láska; sukha-sindhu — oceán štĕstí; pāi — když získám; tāra — toho; eka — jednu; bindu — kapku; sei bindu — tato kapka; jagat — celý svĕt; ḍubāya — zaplaví; kahibāra — mluvit; yogya naya — není vhodné; tathāpi — přesto; bāule — blázen; kaya — mluví; kahile — i když mluví; — nebo; kebā pātiyāya — kdo uvĕří.
Překlad: 
„Čistá láska ke Kṛṣṇovi je jako oceán štĕstí. Podaří-li se nĕkomu získat byť jen kapku, může se v ní utopit celý svĕt. Takovou lásku k Bohu není vhodné vyjadřovat, ale blázen přesto musí mluvit. I když však mluví, nikdo mu nevĕří.“