CC Madhya 19.223

kāndhe caḍe, kāndhe caḍāya, kare krīḍā-raṇa
kṛṣṇe seve, kṛṣṇe karāya āpana-sevana
Překlad slovo od slova: 
kāndhe — na záda; caḍe — vyskočí; kāndhe caḍāya — nĕkdy vezme na svá záda; kare — provádí; krīḍā-raṇa — předstíraný souboj; kṛṣṇe seve — slouží Kṛṣṇovi; kṛṣṇe — od Kṛṣṇy; karāya — přimĕje; āpana-sevana — sloužit sobĕ.
Překlad: 
„Na úrovni sakhya-rasy oddaný nĕkdy slouží Pánu a nĕkdy přimĕje Kṛṣṇu, aby On sloužil jemu. Při svých předstíraných zápasech pasáčci nĕkdy vyskočí Kṛṣṇovi na záda a nĕkdy nechají Kṛṣṇu vylézt na záda jim.“