CC Madhya 19.214

kṛṣṇa vinā tṛṣṇā-tyāga — tāra kārya māni
ataeva`śānta' kṛṣṇa-bhakta eka jāni
Překlad slovo od slova: 
kṛṣṇa vinā — bez Kṛṣṇy; tṛṣṇā-tyāga — vzdání se všech tužeb; tāra — śānta-rasy; kārya — úkol; māni — přijímám; ataeva — proto; śānta — úroveň vyrovnanosti; kṛṣṇa-bhakta — oddaný Kṛṣṇy; eka — jedinĕ; jāni — znám.
Překlad: 
„Vzdát se všech tužeb, které se nepojí s Kṛṣṇou, je úkolem toho, kdo je na úrovni śānta-rasa. Na této úrovni může být jedinĕ oddaný Kṛṣṇy, který se tudíž nazývá śānta-rasa-bhakta.“
Význam: 

Na této úrovni je oddaný oproštĕný od veškerého hmotného požitku. Ten, kdo není rozrušený, může okamžitĕ zrealizovat svůj vztah s Kṛṣṇou. Oddaný na úrovni śānta-rasa je proto vždy upevnĕný ve své realizaci. Tento pokyn dal Uddhavovi samotný Pán. Začátek čisté oddané služby se nazývá anyābhilāṣitā-śūnya. Ten, kdo se nachází na úrovni neutrality, je osvobozený z hmotné úrovnĕ a zcela pohroužený v duchovním životĕ. Slovo dama ve verši 213 znamená indriya-saṁyama – ovládnutí smyslů. Slovo dama může také znamenat pokoření nepřátel. Král musí podnikat kroky k potlačení zločinnosti svých poddaných. Velcí rājarṣiové, oddaní králové, ve svém státĕ potlačovali nežádoucí živly, což se dá také nazvat dama. Zde se však dama vztahuje na podmínĕnou duši, která musí ovládat své smysly. Skutečná dama znamená ovládání nežádoucích činností smyslů.