CC Madhya 19.166

̀śuddha-bhakti' haite haya`premā' utpanna
ataeva śuddha-bhaktira kahiye`lakṣaṇa'
Překlad slovo od slova: 
śuddha-bhakti — čisté oddané služby prosté hmotného znečištĕní; haite — z; haya — je; premā — láska k Nejvyšší Osobnosti Božství; utpanna — zrozená; ataeva — proto; śuddha-bhaktira — čisté oddané služby; kahiye — vysvĕtlím; lakṣaṇa — příznaky.
Překlad: 
„Jakmile se nĕkdo dostane na úroveň čisté oddané služby, rozvine lásku k Bohu. Proto popíši nĕkteré z příznaků čisté oddané služby.“
Význam: 

V Bhagavad-gītĕ (18.55) se uvádí: bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś cāsmi tattvataḥ. Človĕk nemůže poznat Nejvyšší Osobnost Božství, dokud nepřijme oddanou službu.