CC Madhya 18.64

līlā-sthala dekhi' tāhāṅ gelā`śeṣaśāyī'
̀lakṣmī' dekhi' ei śloka paḍena gosāñi
Překlad slovo od slova: 
līlā-sthala dekhi' — poté, co zhlédl místa zábav; tāhāṅ — tam; gelā — odešel; śeṣa-śāyī — aby navštívil Šéšašájí; lakṣmī — bohyni štĕstí; dekhi' — když zhlédl; ei — tento; śloka — verš; paḍena — recituje; gosāñi — Śrī Caitanya Mahāprabhu.
Překlad: 
Po návštĕvĕ míst Kṛṣṇových zábav šel Śrī Caitanya Mahāprabhu do místa zvaného Šéšašájí, kde vidĕl Lakṣmī a recitoval následující verš.